6. roČNÍK Konference ČKAIT

STATIKA

STAVEB

Plzeň 2024

11.–12. září 2024

Nová generace eurokódů

Vybíráme z programu

Kdy a kde?

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
oblastní kancelář ČKAIT Plzeň
Informační centrum ČKAIT, s.r.o.
profesní aktiv oborů Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Zkoušení a diagnostika
profesní aktiv oboru Geotechnika

Hejtman Plzeňského kraje